Thursday, May 29, 2008

Selamat Ro Gawai

Selamat ro ayak gawai men ketuk bakeh2 kuh nun na gawai (hepi gawai to all my frenz). Ayen nyirut burek ba'ok2 tek gawai neh mabuk na'ak. Men bakeh kuk Rainband ayen lawek ngging kuih jala (2 my fren rainband dun forget maik kuih jala). Maju pa'en!